วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ น่ารู้!!

โดยนิยามแล้วผ้าคือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวัสดุพื้นฐานเหล่านี้รวมกัน
       เมื่อแบ่งแยกตามลักษณะการผลิต สามารถแบ่งประเภทของผ้าออกเป็น 3 แบบ คือ ผ้าทอ (woven fabrics) ผ้าถัก (knitted fabrics) และ ผ้าอื่น ๆ    คราวนี้เรามาดูกันทีละตัวเลยนะครับ.... 

ผ้าทอ (woven fabrics)

       เป็นผ้าที่เกิดจากกระบวนการทอโดยใช้เครื่องทอ (weaving loom) โดยมีเส้นยืน (warp yarn) และเส้นพุ่ง (filling or weft yarn) ที่ทอขัดในแนวตั้งฉากกัน และจุดที่เส้นทั้งสองสอดประสานกัน (interlacing) จะเป็นจุดที่เส้นด้ายเปลี่ยนตำแหน่งจากด้านหนึ่งของผ้าไปด้านตรงข้าม การทอในปัจจุบันมีการพัฒนา จากการทอด้วยมือ (hand looms) ไปเป็นการใช้เครื่องจักรในการทอ โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกัน เช่น Air-jet loom, Rapier loom, Water-jet loom, Projectile loom, Double-width loom, Multiple-shed loom, Circular loom, Triaxial loom
ผ้าถัก (knitted fabrics)

       เป็นผ้าที่เกิดจากการใช้เข็ม (needles) ถักเพื่อให้เกิดเป็นห่วงของด้ายที่มีการสอดขัดกัน (interlocking loops) โดยจะมีเส้นที่อยู่แนวตั้ง (Wales) และเส้นที่อยู่ในแนวนอน (courses)

ผ้าอื่นๆ

       เป็นผ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตอื่นที่นอกเหนือไปจากการถักและทอ เช่นการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มทั้งจากสารละลายและจากการฉีดพลาสติกหลอม การขึ้นรูปเป็นโฟม และการขึ้นรูปเป็นผ้าจากเส้นใยโดยตรง เรียกว่า ผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwovens)

       ผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwovens)
       มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้าที่เกิดจากการสานไปมาของเส้นใย (fibrous web) มีการยึดกันด้วยการ ที่เส้นใยพันกันไปมา (mechanical entaglement) หรือโดยการใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการทำให้ เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใย ผ้าไม่ถักไม่ทอสามารถผลิตได้โดยหลายกระบวนการผลิตคือ

       Dry-laid: โดยการใช้ลมพ่นเส้นใยลงบนสายพานที่กำลังเคลื่อนตัวไป โดยการเรียงตัวของเส้นใยจะไม่มีทิศทาง (random oriented) ทำให้มีความแข็งแรงเท่ากันในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ กระดาษแยกช่องแบตเตอรี่ (battery separators) ไส้กรอง (filters) เป็นต้น

       Wet-laid: โดยการกระจายเส้นใยสั้นในน้ำ แล้วทำการกรองผ่านเพื่อแยกน้ำออกจากเส้นใย ที่มีการเรียงตัวในทุกทิศทาง ตัวอย่างผ้าที่ได้จากการผลิตโดยกระบวนการนี้คือ ไส้กรอง ไส้ฉนวน ผ้าเช็ดเอนกประสงค์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่

       Spun-bonded: เป็นการเตรียมผ้าโดยตรงจากเส้นใยที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดเส้นใย (spinnerets) เส้นใยต่อเนื่อง (continuous filament) ที่กำลังร้อนก็จะถูกฉีดสานไปมาบนสายพานที่กำลังหมุนอยู่ เส้นใย ที่เย็นตัวลงจะมีการเชื่อมติดตรงจุดที่มีการพาดผ่านระหว่างเส้นใยด้วยกัน การเชื่อมติดอาจทำเพิ่มเติม โดยการใช้ความร้อนและแรงกด นอนวูฟเวนที่ได้จากการผลิตโดยวิธีนี้จะมีค่าการทนต่อแรงดึงและแรงฉีก และบาง (low bulk) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ พื้นพรม (carpet backing) ผ้าที่ใช้ในงานธรณี (geotextiles) เสื้อผ้าป้องกัน (protective apparel) ไส้กรอง เป็นต้น

       Hydroentangled หรือ spunlace: กระบวนการผลิตคล้ายกับการผลิตนอนวูฟเวนแบบ spun-bond ยกเว้นใช้น้ำแรงดันสูงฉีดผ่านโครงสร้างที่สานไปมาของเส้นใย ทำให้เกิดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายผ้าทอ ผ้าที่ได้จะมีความยืดหยุ่น (elasticity) และโค้งงอ (flexibility) มากกว่า spun bond

         Melt-blown: เป็นการฉีดเส้นใยผ่านหัวฉีดไปยังอากาศร้อนที่มีความเร็วสูง ทำให้เส้นใยเกิดการขาด เป็นเส้นใยสั้นๆ ซึ่งจะถูกเก็บลงบนสายพานที่เคลื่อนที่ การยึดติดเกิดจากการสานไปมาของเส้นใย และการใช้ความร้อน เนื่องจากเส้นใยไม่ได้ผ่านการดึงยืดก่อน ผ้าที่ได้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าชนิดอื่น เส้นใยที่ใช้เทคนิคการผลิตนี้มากคือเส้นใยโอเลฟินและโพลีเอสเทอร์ (Olefin and polyester fibers) ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และกระดาษแยกช่องแบตเตอรี่

         Needle punching: เป็นการเตรียมแผ่นนอนวูฟเวนโดยเทคนิค dry-laid แล้วนำมาผ่าน เครื่องปักเข็ม (needle loom) เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความแข็งแรงของแผ่นนอนวูฟเวนให้มากขึ้นเทคนิค(เคล็ดลับ)การดูเเลเสื้อผ้าเเละการเเก้ปัญหาเมื่อเลาะคราบต่างๆ

 เคล็ดลับในการถนอมเสื้อผ้า
 • ผ้าแพร หรือผ้าไหม  ซักแล้วไม่ควรบิด แต่ใช้มือบีบหรือใช้วิธีห่อด้วยผ้าขนหนู ช่วยซับน้ำ ไม่ควรใช้เตารีดไอน้ำ  ให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดคลุมผ้าเวลารีด แต่ต้องพรมน้ำให้ชื้นทั่วทั้งผืนก่อนรีด
 • ผ้าลินิน  ควรรีดด้านใน  เพื่อไม่ให้ผ้าเป็นมัน
 • เวลาถอดเสื้อผ้าควรทำอย่างระมัด ระวัง อย่ากระชากหรือดึงอย่างรุนแรง ถ้าซิปติดต้องใจเย็น ค่อยๆ รูด ใช้ขี้ผึ้งหรือเทียนไขทาจนทำให้ซิปรูดคล่อง
 • เสื้อชุด หรือเสื้อโค้ทถอดออกจากตัวแล้วไม่ควรพาดวางไว้บนเก้าอี้นานหลายชั่วโมง  ควรใส่ไม้แขวนไว้เพื่อรักษารูปทรงอยู่เสมอ
 • ควรนำเสื้อผ้าออกจากตู้มาผึ่งแดดบ้าง แล้วจึงเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าดังเดิม วิธีนี้จะทำให้เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับ
 • ชุดว่าย น้ำ  ไม่ว่าจะว่ายน้ำทะเลหรือสระว่ายน้ำ  ควรได้รับการซักตากทันที  เพราะคราบเกลือ  ทราย  หรือคลอรีนอาจเกาะติดอยู่บนชุดอาบน้ำทำให้สีตก ง่ายและเสียเร็ว
 • ละลายผง ซักฟอกในน้ำอุ่น จะละลายได้เร็วกว่า และสิ้นเปลืองน้อยกว่าละลายในน้ำเย็น
 • ผ้าขาว ที่ออกเหลืองเพราะใช้มานาน  เช่น  ถุงเท้า ให้ใช้เปลือกไข่ป่นละเอียดใส่ลง ไปในอ่างแช่ผ้าหรือแช่น้ำส้มสายชูทิ้งไว้สักครู่  จะทำให้ผ้าขาวขึ้น
การเเก้ปัญหาเมื่อผ้าคุณเลาะคราบต่างๆ
 • เสื้อผ้า ที่เปื้อนคราบเลือด ขจัดคราบโดยนำนมข้นทาทันที ทิ้งไว้สักครู่แล้วนำไปขยี้น้ำออก
 • เสื้อผ้า ที่เปื้อนคราบเลือดจางๆ ขจัดคราบโดยใช้เบคกิ้งโซดาผสมน้ำสักเล็ก น้อย จนแป้งข้นๆ ถูเบาๆ เมื่อแห้งจึงปัดฝุ่นออก
 • เสื้อผ้า ที่เปื้อนคราบเลือดฝังแน่น ขจัดคราบโดยใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำเย็น ที่ผสมเกลือจนชุ่ม ถูเบาๆ จนรอยค่อยๆ จางลง แล้วใช้น้ำเปล่าถูอีกครั้ง สุดท้ายใช้ทิชชูซับน้ำให้แห้ง
 • เสื้อผ้า ที่เปื้อนคราบกาแฟ ขจัดคราบโดยใช้แป้งข้าวเจ้าถู แล้วซักได้ตามปกติ
 • เสื้อผ้า ที่เลอะคราบน้ำตาเทียน ขจัดคราบโดยใช้ก้อนน้ำแข็งขูดเกล็ดเทียน ออกให้มากที่สุด จากนั้นจึงใช้กระดาษประกบบริเวณที่เปื้อนทั้ง 2 ด้าน แล้วใช้เตารีดอุ่นๆ รีดทับจนน้ำตาเทียนซึมออกมาติดกับกระดาษ
 • เสื้อผ้าที่ เลอะโคลน ขจัดคราบโดยปล่อยให้โคลนแห้ง ใช้แปรงปัดออก ซักด้วยน้ำเย็นหลายๆ ครั้ง จนไม่มีน้ำโคลนออกมา จึงซักด้วยผงซักฟอก
 • เสื้อผ้า ที่ขึ้นราเล็กน้อย ขจัดคราบโดยรีบนำผ้าที่ขึ้นราใหม่ๆ ซักในน้ำสบู่ร้อนๆ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ / ให้บีบมะนาวลงไป แล้วแช่ผ้าไว้ในผงซักฟอกสักครู่ จึงซักผ้าตามปกติ
 • เสื้อผ้า ที่เปื้อนรอยสนิม ขจัดคราบโดยนำผ้ามาชุบน้ำให้เปียกก่อน บีบน้ำมะนาวลงไปบนรอยเปื้อน ทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงนำไปซักตามปกติ
 • เสื้อที่ เลอะคราบน้ำมันรถ (น้ำมันเครื่อง) ขจัดคราบโดยใช้มะนาวถูบริเวณ ที่เปื้อน จนรอยเปื้อนจางลง แล้วจึงนำไปซัก
 • เสื้อผ้าที่ เลอะคราบน้ำหมาก น้ำหมึก ขจัดคราบโดยก่อนซักให้นำเกลือป่นโรยตรง รอยเปื้อน แล้วบีบน้ำมะนาว ลงไปให้ชุ่ม ผึ่งแดดไว้ครึ่งวัน จึงค่อยนำไปซัก                          
 • ผ้าเปื้อนหมึก ผ้าเปื้อนหมึกปากกาลูกลื่น ถ้าหมึกยังไม่แห้งให้ใช้เกลือโรยตรงรอยหมึก แล้วถูด้วยมะนาวก่อนซัก ถ้าหมึกแห้งแล้วให้จุ่มรอยเปื้อนในนมสด แล้วค่อยนำไปซัก ถ้าผ้าเปื้อนหมึกอินเดียนอิงค์ ให้ใช้มะนาวบีบลงตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักครู่ก่อนนำไปซัก
  หรือสามารถลบออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดตรงรอยเปื้อนรอยเปื้อนหมึก ซักออกได้โดยการใช้ข้าวสุกถูบริเวณที่เปื้อนแล้วนำไปแช่น้ำหรือนำเอลมอน (เห่งยิ้ง) หรือแป๊ะก๊วยไปทุบละเอียด แช่น้ำ ใช้น้ำของมันถูรอยเปื้อน แล้วนำไปล้างออกก็ได้
 •  เสื้อผ้า ที่เลอะกาว ขจัดคราบได้โดย ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อน นำมาแช่ในน้ำเย็น แล้วซักตามปกติ
 • เสื้อผ้าที่ เลอะยางกล้วย ขจัดคราบโดยใช้มะนาวที่ฝานเป็นชิ้นบางๆ ถูตรงรอยเปื้อน ที่เป็นคราบดำ แล้วรีบนำมาซักทันที
 • เสื้อผ้าที่ เลอะยาทาเล็บ ขจัดคราบโดยซับที่รอยเปื้อนด้วยน้ำยาล้างเล็บ และเช็ดด้วยผ้าที่สะอาด จนกระทั่งรอยเปื้อนจางลง (ควรลองหยดน้ำยาล้าง เล็บลงผ้าก่อน)
 • เสื้อผ้าที่ เลอะยาแดง ขจัดคราบโดยเช็ดรอยเปื้อนด้วยแอมโมเนีย หรือซักด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำ
 • เสื้อผ้าที่ เลอะคราบเหงื่อ มี 3 วิธี
  1.ขจัดได้โดยซักด้วยน้ำที่ผสมน้ำส้ม สายชูเล็กน้อย หรือน้ำมะนาว
  2.แช่ผ้าไว้ในน้ำยาซักผ้าที่ทำให้เจือจางใน น้ำจากนั้นซักได้ตามปกติ
  3.ละลายแอสไพริน 2 เม็ดลงในน้ำ แล้วแช่ผ้าไว้สักครู่ จึงซักตามปกติ
 • เสื้อผ้าที่เลอะสี ปากกาเมจิก ให้ถูด้วยน้ำมันสน แล้วนำไปซัก
 • เสื้อผ้าที่ เลอะคราบปากกาลูกลื่น ขจัดคราบโดยใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอย เลอะจางลง แล้วจึงนำไปซัก
 • เสื้อผ้าที่ เลอะคราบดินสอ ใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอ แล้วขยี้
 • เสื้อผ้าที่ เลอะลิปสติก เอามันเปลวหมูทาตรงรอยเปื้อน หรือใช้น้ำมันหมูทา แล้วจึงซักในน้ำสบู่ร้อนๆ หรือใช้ผงซักฟอกขาว โรยตรงรอยเปื้อนแล้วขยี้ แล้วจึงซักตามปกติ / ใช้วาสลินถูตรงรอยเปื้อนแล้วนำมาซักตามปกติ / นำมาแช้ไว้ในน้ำผสมเกลือทิ้งไว้ 1 คืน จะทำให้รอยลิปสติกหาย >>> อันนี้สำหรับหนุ่มๆ ก่อนกลับบ้านอย่าลืมลบรอยนี้ละ เดี๋ยวได้ลบรอบคราบเลือดเเทนนะ!!
 • เสื้อผ้าที่ เลอะยางหญ้า ยางดอกไม้ ขจัดคราบโดยนำมาซักในน้ำสบู่ที่ข้นและ ร้อน ถ้ายังไม่ออกให้ใช้สารฟอกขาวช่วย
 • ผ้า เปื้อนหมากฝรั่ง อย่าง ที่รู้กันว่าเสื้อผ้าติดหมากฝรั่งนั้นซักยาก เคล็ดลับแสนง่าย คือ การใช้ผ้าห่อน้ำแข็งมาประคบบริเวณรอยคราบ 5 นาที หมากฝรั่งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแข็งจึงค่อย ๆ แกะออก หมากฝรั่งจะหลุดล่อนออกมาอย่างง่ายดายโดยไม่ทิ้งใยเหนียว ๆ ไว้เลยจบเเล้ว!! หวังว่าข้อความนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้อ่านเเละนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เสื้อผ้าของคุณอยู่กับคุณไปอีกนานนนนนน :))

รวมเเหล่งขายผ้าส่งราคาถูก!! >>> in Thailand

วันนี้ผมจะมารวบรวม เเหล่งขายผ้าราคาถูก หรือ ที่เรียกกันว่าราคาส่งกันนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อผ้านำไปตัดเป็นGarment หรือ ชุดฟอร์มพนักงานต่างๆ

มาเริ่มกันเลยนะครับที่ผมพอจะนึกออกก็คงหนีไม่พ้น3เเหล่งดังนี้!


1). พาหุรัด ครับ สำหรับคนเริ่มทำ ควรจะมาซื้อที่นี้ เพราะ ซื้อ ไม้เดียวหรือเป็นหลาก็ได้สำหรับคนงบน้อย ที่ต้องการมาขายไม่เยอะมาก ก่อน ที่นี้มีหลายร้าน ผ้าหลายชนิดครับ ชีฟอง ผ้าลาย มัสลิน หรือ ผ้าลายสก๊อตมีหมดครับ บ้างร้านขายเป็นหลา บ้างร้านขายเป็นเมตร ถ้าเดินถามราคา ก็ ควรถามเป็นหลานะครับ แล้วถ้าว่าขายส่งเท่าไร เพราะในบางครั้งคนขายเห็นเราไม่รู้เรื่องก็จะเปิดราคาสูงๆให้เราได้ครับ ควรเดินเช็คราคาหลายๆร้านนะครับจะได้ของดีเเละถูกจริงๆ สำหรับเเผนที่การเดินทางก็ตามรูปด้านล่างเลยครับ


 2). สำเพ็ง ที่นี้เป็นแหล่งใหญ่สุดครับ สำหรับเจ้าของร้านเสื้อผ้าใหญ่ๆเช่นที่ เเถวประตูน้ำ โบ๊เบ๊ บ้างที ที่พาหุรัดยังรับที่นี้ไปขายเรยครับ ราคาถูกกว่าแต่ก็ต้องซื้อขั้นต่ำ 10 ไม้ ซื้อขายไปซักพักก็เครดิตได้ครับ แต่ต้องทุนหนาหน่อยจึงมาซื้อที่นี้นะครับ >>ผมคิดว่าน่าจะเป็นเเหล่งใหญ่ที่สุดเเละถูกที่สุดนะครับ ลองเดินเลือกขอตัวอย่างดูครับ ส่วนใหญ่ร้านเค้าขายส่งทั้งนั้นนะครับ
 **สำหรับเเผนที่ดูด้านบนได้เลยนะครับ สำเพ็งก็อยู่ไม่ไกลจากพหุรัดครับ เดินไปมาได้เลย!!

3).วัดสน  ที่นี้เป็นแหล่ง ขายผ้ายืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับ หาใครต้องการตัด เสื้อยืด หรือแฟชั่น ผ้ายืด ต่างต้องมาที่นี้ครับมีหลายประเภท หลายลายให้เลือก ขายกันเป็น พับ เป็นโลนะครับ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เเนะนำการเลือกใช้เนื้อผ้า

จากที่บทความก่อนหน้านี้ที่ผมได้เเยกให้เห็นถึงคุณสมบัติของเนื้อผ้าต่างๆซึ่งผมเเยกออกเป็น2เเบบหลักๆ ก็คือ 1).ผ้าฝ้ายหรือผ้าcotton เเละ 2).ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์หรือผ้าโพลีเอสเตอร์
   >>>มาถึงบทความนี้ผมจะอธิบายเจาะลึกอีกสักนิดในเเต่ละตัวถึงการเลือกใช้ให้เหมาะสมก็เเล้วกันนะครับ

 1).ผ้าCotton 100%
         คือ ผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ คือการนำเอาปุยฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้ายและทอเป็นผืนผ้า ลักษณะของผ้าที่ได้นั้นจะระบายอากาศได้ดี นุ่ม ไม่อมเหงื่อ และข้อเสียของ ผ้าcotton 100% จะยืด ย้วยง่าย และต้องออกแรงมากเวลารีด
 2).ผ้าทำเสื้อยืด หรือ ผ้า CVC ทำจากโพลีเอสเตอร์ (20%) ผสมฝ้าย (80%)
          คือ ผ้า single jersey cotton100% เบอร์ 20 เป็นผ้าเนื้อดี สวมใส่สบาย ไม่ร้อน เนื้อนิ่ม ไม่เก่าเร็ว ดูดซับเหงื่อ อาจมีการหดตัวบ้าง 8-10%  ราคาแพง เนื้อจะหยาบและหนากว่า cotton เบอร์32
3).ผ้า TK
           ผ้า TK คือเส้นดาย polyester 100% คุณสมบัติของผ้าชนิดนี้ จะแข็งกระด้างไม่อ่อนนุ่ม เป็นมัน ระบายอากาศได้ไม่ดี ใส่แล้วร้อนอบอ้าว ราคาถูก เมื่อใช้ไปนานผ้าจะเป็นขุย
4).ผ้า TC
           คือผ้าที่เกิดจากการผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังคราะห์ ในอัตราส่วน cotton 65% และ Polyester 35%
คุณสมบัติ ของผ้าชนิดนีนั้น จะไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าผ้า cotton 100% แต่จะสามารถลดปัญหาเรื่องการยับ ยืด หด ย้วย ของผ้าcotton 100% ได้

*OK คราวนี้เราก็ได้รู้ได้เเล้วนะครับเวลาคุณเลือกซื้อผ้ามาใส่ก็อย่าลืมดูสักนิดนะครับว่าเนื้อผ้าเป็นชนิดใดเหมาะใส่ในสภาพดิน ฟ้า อากาศ เเละ สถานที่ รึเปล่าาครับ^^*

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สาระมีอยู่จริง!! คุณสมบัติของผ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

ส่วนใหญ่ ผ้า!! ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมีคุณบัติของเนื้อผ้าที่เเตกต่างกันเเละผลิตจากวัตถุดิบที่เเตกต่างกัน ตามวัตุประสงค์การใช้งานนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะ เช่น 
 • ผ้าร่มเหมาะจะนำมาทำเป็น แจ๊กแก๊ต  
 • ผ้าไนล่อนมีคุณสมบัติยืดหยุ่นคงรูปได้ดีมากเหมาะ นำมาทำเป็นถุงน่อง  
 • ผ้าคอตต้อนเหมาะสำหรับทำเสื้อเด็กอ่อนเพราะเด็กผิวบางแพ้งง่าย เเละ คนส่วนใหญ่ก็ใส่ผ้าประเภทนี้ในชีวิตประจำวัน นั่นเเหละครับ:)
โดยในบทความนี้ผมขอพูดถึง เนื้อผ้าที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ก็เเล้วกันนะครับ!! เเบ่งออกเป็น

 1). ผ้าฝ้าย หรือ ผ้าคอตต้อน (cotton) 

          คุณรู้รึเปล่า!! ผ้าชนิดนี้ผลิตมาจากใยเซลลูโลสที่ได้ จากดอกของฝ้ายในส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย จะมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก วิธีใช้งานจะนำฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำมาท่อเป็นผืนผ้า มีคุณสมบัติที่ทนทาน เนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนและดูดความชื้นได้ดี เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าผ้าฝ้ายก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยที่ สุดในบรรดาผ้าทุกชนิด และติดไฟช้ากว่าผ้าประเภทอื่น เนื่องจากผ้าผ้ายเป็นผ้าที่ยับง่ายจึงมีการคิดค้นนำผ้าฝ้ายไปผสมกับผ้าใย สังเคราะห์ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติยืดหยุ่นกว่าเดิม  (เจ๋งอะ!! ผสมได้ด้วย*0*)


 2).ผ้าใยสังเคาะห์  หรือ โพลิเยสเตอร์  (Polyester) T/K หรือ TK  >> จะหลายชื่อไปไหน!

          เมื่อมนุษย์เก่งขึ้น!! จึงผลิต...ผ้าใยสังเคราะห์ซึ่งมี คุณสมบัติเด่นคือไม่ยับง่าย และ อยู่ทรงคงสภาพเดิมได้ดี ทนต่อสารเคมีส่วนใหญ่ ไม่โดนทำลายโดยสภาพอากาศหรือแสงอาทิตย์  มักไม่หดตัว ไม่ย้วย แห้งไว ซักง่าย ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์ทำมาจากโพลิเมอร์ สามารถนำไปผสมกับผ้าขนสัตว์ ผ้า อซีเตท และผ้าเรยอนเพื่อเพิ่มความคงทนของเนื้อผ้าและทำให้ทำทำความสะอาดง่ายยิ่ง ขึ้น ถ้าผสมผ้าโพลีเยสเตอร์ในประมาณที่สูงจะทำให้ผ้าไม่ยับง่าย สีไม่จางเร็ว ข้อเสียคือ ไม่ซับเหงื่อ ใส่แล้วจะร้อน จึงนิยมทอให้มีลักษณะเป็นรูระบายอากาศเล็กๆ >> ถ้าไม่เห็นภาพก็นึกถึงชุด ยูนิฟอร์มของบริษัทต่างหรือชุดข้าราชการอะครับ

++! เเละเเล้วคุณก็ได้รู้เเล้วนะว่าผ้าที่เราใส่เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง... ทำมาจากอะไร... หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านบ้างนะค้าปป ขอบคุนครับ ^^
    
  วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่blogของ หจก.ชัยรุ่ง เท็กซ์ไทล์ (CR) ครับ

       สวัสดีครับ ผมเป็นตัวเเทนของร้าน หจก.ชัยรุ่ง เท็กซ์ไทล์ (CR) ซึ่งจัดจำหน่าย(ขาย...อะเเหละคับ!) ผ้าโพลี 100% ผ้ายูนิฟอร์ม  คุณภาพดี เหมาะสำหรับนำไปตัดเครื่องเเบบเเละgarment  ...

              ***โดยblogนี้ผมตั้งใจทำเพื่ออยากจะเเบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าต่างๆนานา ครับ เเต่!!!!! ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้blogนี้เกิดขึ้นมาได้จึงขอ เอ่ยโฆษณาให้เค้าหน่อยนะครับ หวังว่าคงไม่ว่ากานนน๊า คับผม คับผม คับผม!***


  หจก.ชัยรุ่ง เท็กซ์ไทล์ (CR)  จำหน่าย 
  ผ้าส่ง ผ้าโพลี(Polyester100%) คุณภาพดี >> เหมาะสำหรับตัดเครื่องเเบบ ชาย-หญิง

  • ผ้าเเฟชั่น >>> ผ้าโพลี(Polyester100%)
  • ผ้าสำหรับตัดเย็บการ์เม้นท์ (Garment)

  เหมาะสำหรับชุดฟอร์ม ชาย-หญิง
  - ตัดชุดเครื่องแบบ ชุดทหาร(บก อากาศ เรือ) ชุดตำรวจ เเละ ชุดข้าราชการ
  - ชุดสูท
  - ชุดกาว
  - ชุดฟอร์มบริษัท ห้างสรรพสินค้า
  - ชุดพยาบาล (ขาวโอโม้)
  - ผ้าโอร่อน (ริ้วอนามัย)
  - ผ้าสำหรับตัดชุดอาสาสมัคร (ผ้าอสม.)
  - เสื้อช็อป 

  - เสื้อแจ็คเก็ต
  - ผ้ากันเปื้อน
  - ผ้าปูโต๊ะ

     
  **ผ้าใช้เส้นดายต่างประเทศ มีคุณภาพดี สีคงทน ไม่ขึ้นขน ไม่ยับง่าย จำนวนมากสามารถสั่งย้อมได้ ใส่สบาย ไม่ขึ้นขี้เกลือ ตัดขึ้นทรงง่าย**
  ผ้าโพลี  , ผ้า SOLON  ,  ผ้า LEVI ,

  ผ้า Sert Valen  , ผ้า Spandex
  (โซลอน ลีวาย ผ้าวาเลนติโน่ เสปนเด็กซ์) 

  ผ้าโพลีของเเท้เเน่นอนต้องCRนะครับ

  ผ้าโซลอน ราคาถูก

  คำเตือน
  ระวังของปลอม ซึ่งใช้เส้นดายคุณภาพต่ำ 

  (ขึ้นขน รีดแล้วกระด้่าง ขึ้นตามด สีซีดเร็ว ผ้าบางและไม่ได้น้ำหนัก)

  **ไม่ขายปลีกนะครับ**

  สนใจติดต่อ

  หจก.ชัยรุ่งเท็กไทล์

  787 หลังวัดจักรวรรดิ์ ถนน มหาจักร สำเพ็ง กรุงเทพ 10100

  เบอร์โทรศัพท์ 02-622-6001-2 , 0816656511 
  ,02-224-5161(fax)

  Email: chairung_cr@windowslive.com
     
  website : http://cr-textile.com/th/

  ID Line : @chairung  จบเเล้วคับบบ!! ว่าเเล้วก็มาติดตามเนื้อหาใน Blog กันเลยครับผม คับผม คับผมมมม!!